هزینه دادرسی دعاوی ملکی

هزینه دادرسی دعاوی ملکی :در هر دعوی، خواه نقض قرارداد، اختلاف املاک و مستغلات یا اختلافات امانی باشد، هزینه های دعوی همیشه یکی ملاحظات از مهم برای مشتری است.

در سه حوزه عملی ما، دعوی حقوقی تجاری، دعاوی حقوقی اعتماد، و دعاوی حقوقی املاک و مستغلات، ملاحظات هزینه و فایده همیشه در اولویت هستند. خواه ما از موکل خود دفاع می کنیم یا برای اجرای حقوق موکل خود دعوی می کنیم، هزینه همیشه باید یک عامل باشد.

یکی از شرایط لازم جهت شروع به رسیدگی در هنگام دعوا پرداخت هزینه های دادرسی توسط خواهان یا شاکی میباشد.

بنابراین میتوان گفت که عدم پرداخت هزینه ‌های دادرسی یکی از موانع رسیدگی به موضوع دعوا میباشد.

قطعا رسیدگی به دعاوی ملکی رایگان نخواهد بود و هزینه دادرسی دعاوی ملکی به صورت درصدی از قیمت کل ملک مورد دعوی محاسبه میشود که بایستی پرداخت شود که در این نوشته به هزینه دادرسی دعاوی ملکی خواهیم پرداخت .

هزینه دادرسی دعاوی ملکی

هزینه دادرسی

مطابق ماده 383 آیین دادرسی مدنی، دادخواستی که برابر این قانون تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی ‌افتد.

بر اساس قانون اگر هزینه‌های دادرسی پرداخت نشود رسیدگی به دعوا صورت نخواهد گرفت و اگر طرح دعوا صورت گرفته باشد

از سوی دادگاه اخطار رفع نقص خواهد گرفت و تا زمانی رفع نشود رسیدگی به دعوا متوقف خواهد شد.

منظور از هزینه‌های دادرسی هزینه اوراق دادخواست و سایر هزینه های مربوط  به رسیدگی ماهیت دعوا و صدور قرارها و احکام توسط دادگاه دارای صلاحیت می باشد.

هزینه دادرسی دعاوی ملکی

درخصوص رسیدگی به دعاوی غیر مالی قانون میزان هزینه‌های دادرسی را از قبل مشخص نموده است

اما در خصوص دعاوی مالی هزینه‌های دادرسی بر اساس میزان خواسته به گونه ای که در زیر ذکر میشود، تعیین خواهد شد :

  • دعاوی مالی حقوقی در مرحله بدوی با خواسته تا ۲۰۰ میلیون ریال: ۵/۲ درصد از ارزش خواسته
  • دعاوی مالی حقوقی در مرحله بدوی با خواسته بیش از ۲۰۰ میلیون ریال: ۵/۳ درصد از ارزش خواسته
  • دعاوی مالی حقوقی در مرحله تجدیدنظر: ۵/۴ درصد از ارزش خواسته

دعاوی ملکی عموما جزء دعاوی مالی محسوب می‌ شوند و هزینه دادرسی آنها مطابق درصدی از ارزش منطقه ‌ای ملک مورد دعوا برآورد خواهد شد.

لازم به ذکر است که ارزش منطقه ای هر ملک معمولا پایین تر از ارزش واقعی ملک مورد نظر خواهد بود.

در مواردی که موضوع دعوا ملک باشد اما ماهیتی غیر مالی داشته باشد مانند دعاوی مربوط به  تصرف عدوانی، دعوای تخلیه و دعاوی رفع ید که جز دعاوی ملکی هستند

اما با توجه به اینکه ماهیت دعوا غیر مالی است هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی محسوب خواهد شد.

پرداخت هزینه‌ های دادرسی بر عهده کیست؟

مطابق قانون و بر اساس دعوا هزینه‌های دادرسی بایستی توسط خواهان یا شاکی پرداخت شود تا دادخواست مورد نظر در جریان رسیدگی قرار داده شود.

لازم به ذکر است که خواهان دعاوی ملکی میتواند ضمن دادخواست خود درخواست نماید که اگر در دعوای خود پیروز شود هزینه دادرسی را از خوانده دعوا که محکوم شده است مطالبه نماید.

که در این صورت اگر خواهان در دعوا پیروز شود و دادگاه به نفع وی حکم صادر نماید، خوانده به پرداخت هزینه‌ های دادرسی نیز محکوم خواهد شد.

هزینه دادرسی دعاوی ملکی

پرداخت هزینه های دادرسی دعاوی ملکی بر عهده شاکی یا خواهانی میباشد که ااقدام به طرح دعوا نموده است

هزینه دادرسی دعاوی ملکی در مرحله تجدید نظر به چه شکل است؟

میزان هزینه دادرسی دعاوی ملکی در مرحله تجدید نظر به نسبت اینکه دعوا مالی حقوقی است و یا کیفری متفاوت است در صورتی که دعوا مالی و حقوقی باشد 4/5 درصد محکوم به و در صورتی که دعوا کیفری باشد متفاوت است .

هزینه دادرسی دعاوی ملکی در اعسار از پرداخت

در شرایط اعسار از پرداخت شخص تا زمان رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف بوده اما در صورتی که درخواست اعسار او پذیرفته نشود بایستی تمامی هزینه های دادرسی را پرداخت نماید.

نحوه محاسبه هزینه دادرسی دعاوی ملکی

عوامل مختلفی وجود دارد که در هنگام محاسبات قیمت بر میزان هزینه های دعاوی ملکی تاثیرمیگذارد که برخی از آنها عبارتند از :

  • حقوقی یا کیفری بودن دعوای ملکی
  • تعداد برگه های دادخواست یا شکوائیه
  • مالی یا غیر مالی بودن دعوای
  • و اینکه پرونده در چه مرحله ای از رسیدگی میباشد.

قیمت هر برگ دادخواست ،حدودا 2000 هزار تومان میباشد .

هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی حقوقی از مبلغ 40 هزار تومان تا حدود 180 هزار تومان متغیر میباشد.

هزینه دادرسی دعاوی مالی حقوقی چقدر است؟

 هزینه دادرسی دعاوی ملکی در مرحله نخست با خواسته هایی که مبلغ آنها 20 میلیون تومان است ، 2/5 درصد از ارزش خواسته میباشد و خواسته هایی که مبلغ آنها بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، 3/5 درصد از بهای خواسته محاسبه خواهد شد.

هزینه دادرسی دعاوی مالی حقوقی  :هزینه ی این دادرسی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی، 4/5 درصد از مبلغ محکوم به میباشد و در مرحله ی فرجام خواهی و همچنین مرحله ی اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، 5/5 درصد از محکوم به میباشد.

در دعاوی مالی حقوقی اگر در هنگام تقدیم دادخواست قیمت خواسته مشخص نباشد هزینه ی دادرسی طبق قانون 150000 تومان خواهد بود.

توجه : در دعوا های ملکی، اگر دعوا، مالی محسوب، بها یا ارزش خواسته، نسبت به ارزش منطقه ای ملک مورد دعوا، مشخص میشود و نه قیمتی که در سند مکتوب شده و یا قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری برای ملک تعیین شده است.

در مناطق 22 گانه ی تهران و دیگر استان های کشور و همچنین دیگر شهرستان ها ارزش منطقه ای ملک، ، توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین میشود و طبق روال هر سال به نهادهای ذی صلاح، ارسال خواهد شد، و مبلغهایی که در آن تعیین میشود ، پایین تر از ارزش واقعی ملک خواهد بود که این امر در صورتی که دعاوی ملکی مالی لحاظ شوند موجب کاهش هزینه های دادرسی خواهد شد.

هزینه دادرسی دعاوی ملکی، در صورتی که

اگر در خصوص ملکی شکایت کیفری صورت بگیرد هزینه دادرسی در مرحله نخست ، 10000تومان میباشد و در مرجله تجدید نظر این مبلغ 30000 تومان، خواهد بود . و این مبلغ، در مرحله اعاده ی دادرسی، به 50000 تومان، افزایش پیدا خواهد کرد خواهد.

وکیل ملکی

اگر به دنبال وکیل ملکی هستید مریم نصراللهی به عنوان بهترین وکیل تهران که بالاترین سابقه را در ضمینه پرونده های ملکی دارد بهترین وکیل ملکی است که میتوانید از وی کمک بخواهید.جهت دریافت مشاوره رایگان ملکی با ما از طریق راههای ارتباطی با وکیل مریم نصراللهی تماس بگیرید.

2.1/5 - (15 امتیاز)