وکیل انحصار وراثت

وراثت و امور مرتبط با آن یکی از مسائل حیاتی در حقوق مدنی است. وراثت به مجموعه از حقوق و تعهدات مرتبط با انتقال دارایی های یک فرد به نسل بعدی اش اطلاق می شود. در حقوق مدنی، این مسئله به ویژه در زمان مرگ یک فرد مطرح می شود و وکیل انحصار وراثت نقش مهمی در این زمینه دارد.

قوانین مربوط به وراثت در هر کشور ممکن است متفاوت باشند و وکیل انحصار وراثت باید با این قوانین آشنا باشد تا بتواند به مشتریان خود کمک کند.

نقش وکیل انحصار وراثت در حل اختلافات وراثت

وکیل انحصار وراثت نقش مهمی در حل اختلافات مربوط به وراثت دارد. او باید توانایی حل اختلافات میان وراثان را داشته باشد و بتواند به مشتریان خود راه حل های قانونی مناسب را پیشنهاد دهد.

وراثت یکی از مسائلی است که ممکن است منجر به اختلافات و دعاوی حقوقی بین افراد شود. در این حالت، وکیل انحصار وراثت نقش بسیار مهمی دارد. وکیل انحصار وراثت یک حق شخصی است که به یک فرد یا گروه از افراد اجازه می‌دهد تا تصمیم بگیرند که چگونه دارایی‌های خود را بین وراثت‌داران خود تقسیم کنند. وکیل انحصار وراثت می‌تواند به عنوان نماینده‌ی قانونی یک فرد در دعاوی وراثت عمل کند و به او کمک کند تا حقوق بخشی از دارایی‌های خود را به دست آورد.

وکیل انحصار وراثت یک نفر یا گروه از افراد را در مورد اختلافات وراثت نیز نماینده‌ی قانونی می‌کند. این وکیل مسئول ارائه مشاوره‌های حقوقی و حمایت قانونی به موکل خود است. او همچنین می‌تواند به موکل خود کمک کند تا اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعاهای خود را جمع‌آوری کرده و به دادگاه ارائه دهد. ویژگی دیگر وکیل انحصار وراثت این است که او مسئول به دست آوردن حقوق مالکیت برای وراثت‌داران موکل خود است و می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا به توافقات خارج از دادگاه برسند. به طور کلی، وکیل انحصار وراثت نقش مهمی در حل اختلافات وراثت ایفا می‌کند و می‌تواند به افراد کمک کند تا به دعاوی مربوط به وراثت خود پایان دهند و حقوق خود را ادعا کنند.

نقش وکیل انحصار وراثت در انجام امور مربوط به وراثت

وکیل های انحصار وراثت نقش بسیار مهمی در انجام امور مربوط به انحصار وراثت دارند. زمانی که یک فرد درگذشته و میراثش را به دیگران می‌گذارد، وکیل های انحصار وراثت نقش مهمی در انجام این فرآیند دارند. آنها به مشتریان خود کمک می‌کنند تا وصیت‌نامه‌ها و مدارک مورد نیاز را آماده کرده و در دادگاه‌ها یا در مقابل مقامات حقوقی متقاضیان میراث را نمایند.

وکیل های انحصار وراثت همچنین به مشتریان خود در امور مربوط به مالیات انحصار وراثت کمک می‌کنند. آنها به مشتریان خود کمک می‌کنند تا مالیات انحصار وراثت را بهینه کنند و از بهره‌وری حداکثری در انتقال مالیاتی بین نسل‌ها بهره‌مند شوند. همچنین، وکیل های انحصار وراثت می‌توانند در رفع اختلافات و اختلافات مربوط به انحصار وراثت کمک کنند و به مشتریان خود کمک کنند تا بهترین تصمیمات را در مورد توزیع میراث بگیرند. آنها همچنین می‌توانند به مشتریان خود کمک کنند تا موارد مربوط به انحصار وراثت را به طور صحیح در اسناد حقوقی و مدارک ثبت کنند و از اینکه تمامی مراحل مربوط به انحصار وراثت به طور صحیح انجام شود، اطمینان حاصل کنند.

در نهایت، وکیل های انحصار وراثت نقش اساسی در اطمینان از حقوق و مزایای مشتریان خود دارند. آنها می‌توانند به مشتریان خود کمک کنند تا از حقوق خود به طور کامل بهره‌مند شوند و از اینکه مالیات انحصار وراثت به طور صحیح پرداخت شود، اطمینان حاصل کنند. وکیل های انحصار وراثت می‌توان

در مواردی که میراثی به دست آمده و یا به ارث برده شده است، وکیل های انحصار وراثت می‌توانند به مشتریان خود در انتقال و مدیریت دارایی‌های وراثتی کمک کنند. آنها می‌توانند مشتریان خود را در مورد مسائل مربوط به مالکیت مشاوره دهند و در مورد مواردی مانند وصیت‌نامه، تقسیم میراث و حقوق وراثتی را راهنمایی کنند.

وکیل های انحصار وراثت همچنین می‌توانند در مورد مسائل مربوط به مالکیت معنوی و فرهنگی، مانند حق تقدم برای خرید دارایی‌های فرهنگی یا هنری، مشاوره دهند. آنها می‌توانند به مشتریان خود در مورد مسائل مربوط به مالکیت معنوی، انتقال حقوق مالکیت فکری، و تنظیم قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت مشاوره دهند.

بنابراین، وکیل های انحصار وراثت نقش بسیار مهمی در حفظ حقوق و مزایای مشتریان خود دارند و می‌توانند در امور مربوط به انحصار وراثت به مشتریان خود کمک بسیاری کنند.

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت چیست؟نحوه درخواست و مراحل آن :زمانی که شخصی فوت می کند دارایی او به شکل ناخواسته و فوری به وراث او انتقال داده می شود. اکنون برای اینکه وراث بتوانند در دارایی او مداخله و تصرف نمایند چون دارایی به شیوه مشاع(مشترک) است و مورد سهم هر کس معلوم نیست، و مسلماً به علت عدم تعادل در سامانه حقوقی ما ضروريست معین شود که وراث متوفی‌ چه کسانی هستند یا به بیان دیگر برای مداخله در دارایی متوفی حضور و رضامندی چه کسانی واجب است. به همین دلیل مطابق نظر مقنن نخست و پیش از هر گونه تصرف باید وراث متوفی در فرم صدور یک گواهی شناسایی و معین شوند.

هدف از گواهی انحصار وراثت

به بیان دیگر هدف از گواهی انحصار وراثت یا به تعبیرهای دیگر گواهی حصر ورثه، حصر وراثت و انحصار‌ ورثه این است که منبع ذیصلاح با تقاضای خواهان و در صورت مصلحت اندیشی با اجرای بررسی ها و با اطلاعیه در نشریه به شناسایی ورثه متوفی و مالکان حق در ترکه( مثل کسی که به سود او وصیت شده اما جزو وراث نیست) می پردازد.

امکان دارد گفته شود منابع دولتی و رسمی می توانند با دستیابی که به سیستم ثبت احوال دارند از ماهیت وراث آگاه شوند و دیگر لزومی به گواهی انحصار وراثت هم اکنون نیست؛ این کلام چند انتقاد و اشکال دارد از جمله اینکه:

الف- امکان دارد فردی ارتباط نسبی یا سببی با فوت شده داشته باشد اما قرابت او در شناسنامه او و در سیستم ثبت احوال درج نشده باشد قطعا شما هم مشاهده کرده اید یا شنیده اید که کسی بچه ای دارد که نام بچه ی او در شناسنامه اش نیامده و در سیستم ثبت احوال هم درج نشده ؛ همچنین است درباره همسر همیشگی.

ب- فردی که به سود او وصیت شده امکان دارد اساساً جزو وراث نباشد اما قید کردن اسم او در گواهی انحصار وراثت خریدار احتمالی بسته به هویت حق برای او باخبر و مستحضر می سازد.

ج- دارایی های غیر منقول گاهی با قولنامه معمولی فروخته می شوند و موسسه های معاملات ملکی دستیابی به سیستم ثبت احوال ندارند.

وکیل انحصار وراثت

مراحل انحصار وراثت

مراحل و شرایط انحصار وراثت : بعد از فوت شخص، مایملک او به طریق اجباری و ناخواسته داخل در دارایی بازماندگان قرار می‌گیرد جز اینکه هر یک از ورثه یا همه ی آنها ماترک را نپذیرند.

ولی در صورتی که بازماندگان بخواهند سهم الارث خود را درخواست و در آن تصرف کنند، در مرحله اول باید درخواست گواهی انحصار وراثت کنند (ماده یک قانون تصدق گواهی انحصار وراثت).به این مفهوم که محدود بودن آنها در ارث بردن از شخص فوت شده و سهم الارث هر یک از آنها در محکمه رسیدگی و ثابت شود.

عملکرد گواهی انحصار وراثت همچنین آن است که بدون گواهی انحصار وراثت توانایی تصرف حقوقی در دارایی متوفی نیست هر چند که تصرف مادی در حالت رضامندی همه ی وراث امکان پذیر است. به گواهی انحصار وراثت، گواهی حصر ورثه یا گواهی انحصار ورثه یا گواهی حصر وراثت هم می گویند.

قانون این اذن را به بازماندگان متوفی داده است که به محض تقاضا به وسیله ی هر یک از وراث، مراحل انحصار وراثت و تقسیم مایملک روند قانونی خود را سپری نموده و احتیاج به حضور تمام وراث در انحصار وراثت هیچ کدام از مراحل تقسیم مایملک نباشد.

گواهی انحصار وراثت را از کجا بگیریم؟

هم اکنون مرجع ذیصلاح برای بررسی به تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف است. پیش از ایجاد شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ این موضوع در اهلیت محکمه های حقوقی بود و در دوره وجود دادسراهای صلح در اهلیت محکمه های صلح.

آیا برای گرفتن گواهی انحصار وراثت حتما نیاز به وکیل هست؟

وکیل انحصار وراثت در تهران

برای اخذ گواهی انحصار وراثت داشتن وکیل دادگستری ضروری نیست و خود اشخاص هم می توانند با رجوع به دفاتر خدمات قضایی، نگارش تقاضا و کامل کردن مدارک فرآیند آن را به گردش بیاندازند. دارا بودن‌ وکیل دادگستری کمی گردش کار را تندتر می کند و گواهی انحصار وراثت در مدت کمتری فرستاده می شود به عنوان مثال در حالت احتیاج به استعلام  از سیستم ثبت احوال به علت بطلان مدارک با تعقیب وکیل جواب استعلام سریعتر دریافت می شود و این چنین تقاضا به شیوه درست تسلیم شده و خطا و غفلت مانعی برای بررسی فوری نخواهد بود.

دارا بودن وکیل همچنین به کسانی پیشنهاد می شود که خود مجال تعقیب مراحل صدور گواهی انحصار وراثت را ندارند یا مطلقاً در محل آخرین توقفگاه فوت شده مستقر نیستند.

نکته- باید دقت داشته باشید که قضیه انحصار وراثت از تقسیم ترکه سواست. تقاضای تقسیم ترکه یا طلب کردن سهم الارث از محکمه هنگامی اتفاق می افتد که وراث بر سر تقسیم ترکه با هم نزاع دارند. بنابراین نباید پنداشت که با واگذاری تقاضای گواهی انحصار وراثت به وکیل وظیفه ی طلب کردن سهم الارث یا تقسیم  ترکه هم با اوست.

مریم نصرالهی وکیل پایه یک دادگستری میتواند شما را در تمامی مراحل انحصار وراثت همراهی کند.

مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت

در صورتی که ورثه بخواهند سهم الارث خود را طلب کنند و در آن تصرف نمایند، در مرحله اول باید انحصار وراثت کنند به این مفهوم که محدود بودن آنها در ارث بردن از فوت شده و سهم الارث هریک از آنها در محکمه رسیدگی و تایید می شود. عملکرد گواهی انحصار وراثت هم آن است که بدون انحصار وراثت، موقعیت وراث و وضعیت تقسیم ترکه به شکل رسمی مشخص نمی شود.

برای صدور گواهی انحصار وراثت مراحل ذیل باید سپری شود:

۱-کامل کردن مدارک ضروری

۲-رجوع به دفاتر خدمات قضایی

۳-نام نویسی در سیستم ثنا

۴-نگارش شکوائیه با موضوع تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

۵-رجوع به شورای حل اختلاف و پیگیری انتقال پرونده و برطرف کردن کاستی های احتمالی

۶-تعقیب ثبت اطلاعیه در نشریه

۷-بعد از تقریبا ۹۰ روز صدور گواهی انحصار وراثت

مدارک درخواست گواهی انحصار وراثت

برای مبادرت به این امر اسنادی مانند گواهی وفات، شناسنامه شخص فوت شده و وراث ضروريست همچنین در صورتی که شخص فوت شده پیش از مرگ، دارای همسر بوده، عرضه قباله نکاح به پیوست اظهارنامه مالیاتی و تاییدیه الزامی است؛ برحسب تاییدیه، گواهان در دفتر اسناد رسمی گواهی می دهند که وراث شخص فوت شده که در تاریخی معین وفات یافته است، چه کسانی هستند.

بعد از مهیا شدن این اسناد و عرضه آنها به وسیله وراث به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت مبادرت می کند‌. این اسناد عبارتند از:

۱-تاییدیه وفات

۲-کارت شناسایی شخص فوت شده

۳-کارت ملی فوت شده

۴-کارت شناسایی خواهان

۵-کارت ملی خواهان

۶-کارت شناسایی و کارت ملی بقیه وراث

۷-تاییدیه

۸-قباله نکاح شخص فوت شده

۹-قباله طلاق فوت شده

۱۰-وصیت نامه شخص فوت شده (در حالت وجود)

۱۱- استشهاد بر پایه میزان سهم الارث از منبع مذهبی وابسته چنانچه فوت شده از اقلیت های دینی باشد.

ارث زوجه از اموال متوفی

در زمان دیرین زن از دارایی غیر منقول مثل زمین اعم از عین یا قیمت آن ارثیه نمی برد و به شکل ذاتی در گواهی انحصار وراثت هم ثبت می شد که زن بنا بر موضوع از یک چهارم یا یک هشتم دارایی منقول ارثیه می برد. این در هنگامی است که با تصحیح قانون مدنی که بر پایه آن زن از قیمت دارایی غیر منقول هم ارثیه می برد، به شکل ذاتی این مسئله در گواهی انحصار وراثت هم می آید.

در واقع زن از جهت اینکه در همه دارایی سهم دارد، مانند دیگر وراث است. اگر در هنگام مرگ فوت شده، مورث(ارث بر) جنینی باشد که در حالت زنده به دنیا آمدن از فوت شده ارثیه خواهد برد، نمی توان تقاضای گواهی انحصار وراثت را تا تعیین موقعیت جنین عرضه کرد و در صورتی که تقاضا شده باشد بررسی باید موکول شود.

نکته- دقت داشته باشید که فوت شده هر تعداد زن داشته باشد معیار یک چهارم(در حالت عدم وجود فرزند) یا یک هشتم (در فرض وجود فرزند) میان همه ی زنان به شکل مساوی قسمت خواهد شد.

نکته- زن موقت یا به بیان عوامانه صیغه ای در هیچ فرضی از فوت شده ارثیه نمی برد. حتی در صورتی که حین ازدواج ارثیه بردن شرط شده باشد اما فرزند زن موقت مثل دیگران و طبق قانون ارثیه خواهد برد.

آثار صدور گواهی انحصار وراثت

طبق ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی، بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، وراث و افراد ذیحق می توانند بر پایه گواهی صادر شده دارایی و طلب های شخص فوت شده را از افراد تصرف کننده یا بدهکار طلب کنند.

مسلماً بدیهی است که در حالت تعدد ورثه، دارایی و طلب های نامبرده باید به هر فردی که ورثه جمعاً معین می کند، واگذارشود؛ برای اینکه دارایی نامبرده میان وراث و افراد ذیحق که حقی در ماترک دارند، مشترک بوده و تصرف در مال مشترک بدون اجازه تمام شریکان امکان پذیر نیست همچنین طبق ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی، چنانچه دارایی غیر منقولی به نام فوت شده درج شده باشد با تقدیم گواهی انحصار وراثت مرتبط به فوت شده، ملک نامبرده به اسم ورثه و افراد ذیحق نگارش خواهد شد.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

در صورتی که شخصی به گواهی صادر شده در خصوص انحصار وراثت تعرضی داشت، می تواند بازخواست خود را اظهار کند، به عنوان مثال یکی از وراث ممکن است تعرضی داشته باشد که اسمش در گواهی قید نشده است همچنین امکان دارد موصی له (شخصی که وصیت به سود او انجام شده است) یکی از تعرض کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

چه کسانی می توانند گواهی انحصار وراثت دریافت کنند؟

ورثه شخص فوت شده و افراد ذیحق اعم از هر فردی که بهره ای در دارایی فوت شده داشته باشد، می تواند از محکمه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کند. در صورتی که ورثه یا افراد ذیحق گوناگون باشند، ضرورتی به تقاضای تمام آنها نیست و مبادرت یک نفر از این اشخاص برای امضا و عرضه درخواست گواهی انحصار وراثت بایسته است.

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:《 دعاوی در مورد ماترک فوت شده هر چند خواسته، بدهی و یا مرتبط به وصایای فوت شده باشد، تا هنگامی که ماترک تقسیم نشده، در دادسرای محلی برپا می شود که آخرین توقفگاه فوت شده در ایران، آن محل بوده و در صورتی که آخرین توقفگاه فوت شده مشخص نباشد، بررسی به دعاوی مزبور در صلاحیت دادسرایی است که آخرین محل اقامت فوت شده در ایران، در حیطه آن بوده است.》

اینک مرجع صلاحیتداری که به اجرای امور مرتبط به انحصار وراثت می پردازد، شورای حل اختلاف است.

اشخاصی که می توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند

۱-قاضی یا رئیس حوزه قضایی:

طبق ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی، در همه حالاتی که قاضی تشخیص دهد که شخص فوت شده بدون وارث بوده و تقاضای افراد برای صدور گواهی بی پایه است، می تواند به تقاضای گواهی وراثت تعرض کند. همچنین او می تواند در حالتی که شخص فوت شده را بدون وارث بداند به گواهی انحصار وراثت در موردی هم که گواهی واقف به اطلاع نبوده است، تعرض کند و در هر حال قاضی حق دارد از رای محکمه درخواست تجدید نظر کند.

مسلماً تا هنگامی که برای محجور (ورشکسته)، وکیل و برای غایب، معتمد منصوب نشده است، قاضی می تواند به نام محجور و غایب به تقاضای گواهی انحصار وراثت تعرض کند که این مسئله در ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی بیان شده است.

۲-افراد ذیحق:

اگر گواهی انحصار وراثت به ضرر ورثه یا افراد ذیحق صادر شود، هر یک از آنها می توانند به آن تعرض کنند؛ به عنوان مثال در صورتی که اسم یکی از ورثه شخص فوت شده در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد،نامبرده می تواند با عرضه ادله و مستندات بسته به صدور گواهی مذکور تعرض کند. طبق ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی، رای محکمه در این باره قابل تجدید نظر خواهی است.

گواهی انحصار وراثت برای فردی که در خارج فوت کرده

ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی بیان می کند:

گواهی صادره از مقامات ذیصلاح کشور شخص فوت شده در خصوص وراثت اتباع خارجه با انحصار آن بعد از تصرف اعتبار آن در محکمه ایران از لحاظ صدور و مراعات دستورالعمل های مرتبط به اعتبار گواهی های تنظیم شده در کشور بیگانه قابل ترتیب اثر خواهد بود. به نحوی که بررسی می شود ماده بالا اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات ذیصلاح کشور شخص فوت شده را که مرتبط به وراثت بیگانگان یا تخصیص آن است، مشروط به تصرف صدور آن و مراعات دستورالعمل های مرتبط به اعتبار گواهی های تنظیم شده در خارج کرده است. دستورالعمل های مرتبط به اعتبار گواهی های تنظیم شده در خارج از کشور هم در ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی آمده است.

نحوه رسیدگی به دادخواست انحصار وراثت در شورای حل اختلاف

گواهی انحصار وراثت به سبب تقاضایی که به شورای حل اختلاف عرضه می شود و با انجام آدابی که در قانون امور حسبی عاقبت اندیشی شده است، صادر می شود‌. محکمه بعد از بررسی گواهی ها و مدارک مرتبط، با هزینه خواهان، تقاضای او را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی تبلیغ می کند.

بعد از سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ انتشار اطلاعیه در حالتی که کسی به آن تعرض نکند. بدون ایجاد جلسه بررسی و احضار ورثه، گواهی انحصار وراثت که مبین ویژگیها و تعداد ورثه و قرابت آنها با شخص متوفی و سهم آنها از ترکه است، صادر می کند. صدور گواهی تایید حصر وراثت به این معنی است که وراث شخص فوت شده مختص به اشخاصی است که نامشان در این گواهی قید شده است.

آیا انحصار وراثت اجباری است؟

جواب به این پرسش مشروط به دارایی و اموال شخص فوت شده دارد با این تعبیر که چنانچه فردی که از دنیا رفته دارایی برای تقسیم میان ورثه نداشته باشد و یا یکی از وراث ضرورتی نباشد که به سازمان های دولتی و غیر دولتی، خود را بعنوان ورثه شخص فوت شده معرفی نماید، با دقت به موارد یاد شده در بالا هیچ اجباری نیست حتی ضرورتی برای دارا بودن انحصار وراثت وجود ندارد.

ولی در صورتی که شخص فوت شده دارایی نداشته باشد و تنها با نمایش برگه مزبور به سازمانی مانند بیمه هستید انحصار وراثت محصور بسنده می کند و اگر که شخص فوت شده دارایی برای تقسیم داشته باشد، دارا بودن گواهی انحصار وراثت نامحدود اجباری است.

مراحل انحصار وراثت ماشین

متن : در صورتی که در دارایی شخص فوت شده در هنگام وفات ماشینی وجود داشته باشد، ورثه برای تقسیم و فروش آن باید نخست به شورای حل اختلاف رجوع نموده و با گرفتن گواهی انحصار وراثت و پس از این مرحله با رجوع به سازمان دارایی و مالیات، و ایجاد پرونده سبب تادیه مالیات بر ارثی که به ماشین تعلق می‌گیرد  و گرفتن گواهی مالیات بر ارث مبادرت به فروش ماشین شخص فوت شده نمایند.

مراحل انحصار وراثت ملک

در مسئله انحصار وراثت زمین یا املاک با دقت به مراحلی که باید سپری نمود تا گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت فوت شده شروع شود و با تادیه مالیات بر ارث ملک به وسیله ی هر یک از ورثه و گرفتن گواهی مالیات بر ارث ملک، ورثه می توانند مبادرت به تقسیم و فروش ملک منظور نمایند انحصار وراثت ملک یعنی آغاز انحصار وراثت برای انتصاب سهم الارث هر یک از بازماندگان فردی که رحلت کرده است.

اگر انحصار وراثت نشود چه میشود؟

در پایان کارهای حقوقی، بانکی و ثبتی و… تنها به تقاضای ذیحق ترتیب اثر داده می شود و هنگامی که فردی وفات می کند ضرورت انتصاب وراث فوت شده تنها از طریق گواهی انحصار وراثت مسجل می‌گردد. در حالت عدم مبادرت به دریافت گواهی، توانایی تقسیم و یا واگذاری ماترک و ارتکاب اموری که مرتبط به سازمان های دولتی و بانک ها است، وجود نخواهد داشت.

مدت زمان انحصار وراثت بعد از فوت؟

در اخذ گواهی انحصار وراثت قانون زمان اندک و واضحی را مشخص نکرده است و وراث مخیر هستند که هر هنگامی که رغبت دارند تقاضا را درج نمایند. اما بنا به ادله ای که امکان دارد مشکل آفرین شود سفارش می کنیم در فوری ترین وقت ممکن پس از مرگ، وراث مبادرت به گرفتن گواهی انحصار وراثت نمایند، به عنوان نمونه در تادیه مالیات بر ارث اموال فوت شده، سازمان مالیات در مورد هزینه هایی مثل کفن و دفن ، بدهی ها، صداق ….. تنها تا یکسال از تاریخ وفات ورثه را از تادیه عوارض عفو می نماید. یا مرگ یکی از وراث که کار را دشوارتر و ورثه بیشتری را باید در امور ماترک شریک نموده و راه طولانی تری باید سپری شود.

هزینه انحصار وراثت چقدر است؟

هزینه داوری انحصار وراثت با دقت به اسناد و الحاق هایی که عرضه می‌شود و تعداد ورثه مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

جریمه دیرکرد انحصار وراثت؟

در خصوص اینکه تاخیری از باب تقاضای انحصار وراثت به وراث تعلق بگیرد قانونی وجود ندارد و انتخاب با خود وراث بوده ولی هنگامی که وراث مبادرت به تقسیم دارایی کنند با دقت به تادیه مالیات بر ارث گرفتار مشکلاتی می‌شوند که در ادامه تبیین خواهد شد.

۱-ورثه ای که مرگ مورث آن ها، پیش از سال ۱۳۹۵ رحلت کرده اند، مکلف هستند که در طی حداکثر شش ماه از تاریخ وفات، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت فوت شده، رجوع کنند.

چنانچه که ورثه، در مهلت اعلام شده، به سازمان مالیات رجوع نکنند و موعد شش ماهه به انتها برسد، دولت به اندازه ۱۰ درصد عوارض در نظر گرفته شده را به عنوان خسارت مالیات بر ارث، از ورثه وصول می کند.

خسارت مالیات بر ارث با دقت به قانون اصلاح شد:

پس از سال ۱۳۹۵ وراث مکلف به تادیه خسارت مالیات بر ارث نبوده اما مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر ارث را حداکثر تا یک سال پس از مرگ فوت شده، به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. عرضه به هنگام این قولنامه به سازمان مالیات، این توانایی را برای وراث مهیا می کند تا با کاستن و بخشودگی واجبات مالی وعبادی و بدهی، صداق، مخارج های کفن و دفن برخوردار شوند.

مسلماً برعکس قانون پیشین، اجباری به تادیه مالیات بر ارث همه‌ ی دارایی ها، با دقت به قانون اصلاح شده نیست.

شماره وکیل انحصار وراثت

اگر میخواهید با وکیل انحصار وراثت تماس بگیرید از طریق  شماره 09125245491 اقدام نمایید.

آدرس وکیل انحصار وراثت

  • آدرس: تهران، نیاوران،مجتمع تجاری اطلس مال،واحد اداری A1 ،طبق A1 ،واحد 17
  •  
5/5 - (2 امتیاز)